Vika án stórra sigra

Lítið hefur verið að gerast í samningamálum þessa vikuna og litlar sem engar viðræður hafa verið í gangi, en svo virðist sem allir séu að bíða eftir niðurstöðu í samningaviðræðum SFR, sjúkraliða og lögreglumanna. Eins og staðan er í dag er gengið út frá því að ríkið muni búa til ramma sem aðrir semji sig inn í með samningi við framangreind stéttarfélög.
Takist þessum félögum að semja er líklegt að skriða fari af stað og gengið verði í það með krafti að ljúka samningum en Samiðn á bókaðan samningafund með ríkinu n.k. þriðjudag
Þær fréttir sem borist hafa í þessari viku og skipta kannski mestu máli er að aðilar eru farnir að ræða saman að nýju í svo kölluðum SALEK-hópi. Verkefni hópsins er að ná samkomulagi um samningslíkan þar sem gert er ráð fyrir að samið verði um ramma sem allir semji sig inn í.
Jafnframt er gert ráð fyrir ef samkomulag næst um að fara þessa leið þá felist í því samkomulag um hvernig farið verður með opnunarákvæði kjarasamninga í febrúar á næsta ári.
Hér er á ferðinni stórmál sem mun hafa mikil áhrif ef vel tekst til og ætti að geta skapað betri skilyrði til að byggja upp efnahags- og félagslegan stöðugleika sem til lengri tíma ætti að skapa forsendur fyrir vaxandi kaupmætti.  Á miðstjórnarfundi Samiðnar í s.l. mánuði fór formaður Samiðnar, Hilmar Harðarson yfir þær áherslur sem sambandið vill að horft verði til í nýju samningsmóteli.

Hann sagði m.a. að horfa þyrfti til:
 Sjálfstæðis stéttarfélaganna við kjarasamningsgerð.
 Að ekki sé verið að auka verulega miðstýringu við kjarasamningsgerð á vinnumarkaði.
 Jafnræði verði milli ólíkra starfsgreina.
 Svigrúm verði til þess að aðlaga einstakar starfsgreinar að breytilegu umhverfi.
 Tryggt sé að horft sé til þarfa heildarinnar en ekki til einstakra hópa þegar ramminn er lagður. 
 Að fram fari almenn kosning meðal félagsmanna um þær tillögur sem sátt verður um áður en þær koma til framkvæmda.
 
Í lok erindi síns á miðstjórnarfundinum sagði formaðurinn að þetta væri fyrsta umræðan sem tekin væri innan sambandsins um nýtt vinnumarkaðsmótel. Samiðn gengi til þeirrar umræðu með opnum huga og væri tilbúið að skoða allar þær hugmyndir sem tryggðu áherslur sambandsins. Hann sagði Samiðn leggja áherslu á að umræður um nýtt vinnumarkaðsmótel verði opnar en fari ekki fram í lokuðum hópum
Það er full ástæða til að binda vonir við að samkomulag takist og á næstu mánuðum skapist forsendur til að þróa nýjar leiðir við kjarasamningsgerð. Við hljótum öll að vera sammála um að núverandi fyrirkomulag þar sem allir hnýta í skottið á hverjum öðrum sé gengið sér til húðar. Slíkt fyrirkomulag leiðir til sjálfvirkar víxlverkana sem allir tapa á þegar upp er staðið.