Verkfæri og hlíðfðarfatnaður

7.1 Verkfæri

Starfsmanni er ekki skylt að leggja sér til verkfæri og vinnutæki nema svo sé sér­staklega um samið.

Ef starfsmaður leggur til handverkfæri skv. meðfylgjandi listum og samkomulagi við vinnuveitenda, skal greiða sérstakt verkfæragjald sem hér segir:

         Hjá byggingarmönnum                   kr. 26,91

         Hjá skipasmiðum                            kr. 22,94

         Hjá netagerðamönnum                   kr.   7,17

         Hjá blikksmiðum                             kr. 70,41

                  

         Skrá yfir handverkfæri húsasmiða:

         Nr.               1.         1          stk.      langhefill

                            2.         1                     stutthefill

                            3.         1                     falshefill

                            4.         1                     bogasög

                            5.         1                     þverskurðarsög

                            6.         1                     bakkasög

         –                    7          1                      fjölskeri                                  

         –                    8          12                    tréborar

         –                     9.         1          sett      sporjárn

                            10.       3          stk.      lóðbretti

                            11.       1                     hamrar (klauf, pinna og slag )

                            12.       2                     vinklar (stór og lítill )

                            13.       2                     kíttispaðar

                            14.       1                     kíttisprauta

                            15.       4                     tangir (naglbítur, flatkjafta,

                             16        1                      3 m málband )

                            17.       8                     þvingur ( frá 10-25 cm )

                            18.       1                     járnsög

                            19.       1                     kúbein

                             20        1                     sniðmát

                            21.       4                     þjalir

                            22.                              skrúfjárn

                            23.                              járnborar frá 1 mm – 8 mm )

                            24.                              dúkknálar og úrsnarari

                            25.                              siklingar (beinn og boginn)

                            26.                              skrúflyklar

                            27.                              tommustokkur

                            28.                              blýantur

                            29.                              svunta

                             30                                síll

                             31                                raspur

Skrá yfir handverkfæri, sem sveinar í múrsmíði eiga að leggja sér til samkvæmt samkomulagi.

         Nr.               1          6          stk.      pússningabretti

                            2          6                     múrskeiðar

                            3          3                     glattbretti

                            4          3                     réttskeiðar

                            5          1                     lóðbretti

                            6          1                     kalkkústur

                            7          1                     stálbretti

                            8          2                     fíltbretti

                            9          1                     múrhamar

                          10        1                     meitill

                          11        2                     hamrar

                          12        1                     sög

                          13        2                     vinklar

                          14        1                     tommustokkur

                          15        1                     naglbítur

                          16        1                     fata

                          17        1                     gúmmíspaði

                          18        1                     flísaskeri

                          19        1                     flísatöng

                          20        1                     fúguskeið

                          21        1                     rifsteinn

                          22        1                     klíputöng

                          23        1                     afréttingasnúra

                          24        1                     hjólbörur

Skrá yfir verkfæri skipasmiða

Sög                         2 raspar                     3 skiptilyklar

Sög/harðstál             sporjárnskjullur 2 stk.  3 kíttisspaðar

2 bakkasagir            2 borar með útsnarara skaröxi

stingsög                   í sveif,                        handöxi

járnsög                    3 meitlar                    skífmál

spónsög                   5 þjalir                       kíttissprauta

2 langheflar              naglbítur                     2 kúbein

2 heflar                    flatkjafta                    1 sett úrrek

fallshefill                  bittöng                       dúkahnífur

dúkhefill                   krafttöng                    sirkill

2 bjúghnífar              saumklippur                lóðbretti

2 sporjárnsett           rörtöng                 útsnarari ísveif 2 stk.

7 skrúfjárn, misstór   3 vinklar, misstórir      borsveif

2 húlljárn                 klaufhamar                 bortrilla

2 skralljárn               slaghamar                  málband 2m

4 skrúfjárn í sveif      pinnahamar                tommustokkur

borasett í sveif          munnahamar              tréblýantur

járnborasett             2 kúluhamrar              járnsagarblað.

2 sílar                      sniðmát                     

2 sköfur                   rismát                       

2 dúkknálar              2 siklingar                 

Skrá yfir verkfæri netagerðarmanna:

Hnífar tvær stærðir, stál, brýni, járnsög, úrklippur, 2 melspírur, 2 vírmelspírur, hamar, úrrek, 65 netanálar af ýmsum gerðum.

HANDVERKFÆRI SEM BLIKKSMIÐIR NOTA VIÐ STÖRF SÍN OG ER SKYLT AÐ HAFA TIL TAKS.

101. Borvél                                        102. Blikkskæri hægri

103. Blikkskæri vinstri                    104. Krummaskæri hægri

105. Krummaskæri vinstri                   106. Klaufhamar

107. Vinkill                                           108. Sirkill 35sm

109. Sirkill 25sm                                  110. Sirkill 20sm

111. Hamar 500gr.                               112. Hamar 300gr.

113. Hamar 200gr.                               114. Skrúfjárn nr. 6

115. Skrúfjárn nr. 4                              116. Skrúfjárn nr. 3

117. Skrúfjárn nr. 4 kubb             118. Skrúfjárn nr. 6 stjörnu

119. Skrúfjárn nr. 3 stjörnu        120. Skrúfjárn nr. 4 stjörnu-kubb

121. Þjöl flöt                                         122. Þjöl hálfrún

123. Þjöl rún                                         124. Meitill

125. Kjörnari                                        126. Sjálfhelda stór

127. Sjálfhelda lítil                             128. Sjálfhelda breiðkjafta

129. Sjálfhelda klótöng                          130. Sjálfhelda smá

131. Naglbítur                                       132. Flatkjafta

133. Nippiltöng                                      134. Krumputöng

135. Viðhald                                         136. Draghnoðstöng

137. Handlokkur                                    138. Járnsagabogi

139. Sagablaðahaldari                           140. Sniðmát

141. Riss                                              142. Plastkjulla

143. Stjörnulyklasett 8-19mm      144. Topplyklasett 8-19mm

145. Skiptilykill 8″                                 146. Skiptilykill 5″

147. Hornamát                                      148. Málband 3-5 m

149. Sexkantsett                                   150. Rennimát

151. Hallamál                                 152. Skrúfjárnstoppar

153. Tússpenni                                      154. Málstokkur

155. Framlengingarsnúra 15-20 m          156. Kúlupenni

157. Kíttisgrind                                      158. Hleðsluborvél

159. Verkfærakista                                160. Aukarafhlaða 
 

Séð skal um að áhöld og útbúnaður allur sé í góðu lagi svo ekki stafi af slysahætta eða öryggi starfsmanns sé á annan hátt sett í hættu.

7.2    Hlífðarfatnaður við almenn og sérhæfð störf verkamanna

Starfsmanni skal lagður til  hlífðarfatnaður honum að kostnaðarlausu  eftir því sem greint er nánar í þessum kafla.

Fatnaðurinn er eign Vélamiðstöð ehf. og skal hann merktur sem slíkur.

Hann skal almennt geymdur á vinnustað. Við nýja úthlutun skal seinasta fatnaði skilað, svo og þegar ráðningu lýkur.

Forðast skal notkun hlífðarfatnaðar úr eldfimum gerviefnum.

Tegund hlífðarfatnaðar ákvarðast með tilliti til starfs.

Starfsmanni skal lagður til samfestingur eða tvískiptur vinnu­fatnaður eftir því sem þörf krefur vegna starfans.

Starfsmaður í útivinnu skal fá regngalla eftir þörfum.

Við útivinnu að vetrarlagi skal starfsmaður fá sérstakan hlífðarfatnað.

Þegar starfsmaður verður að bera öryggishjálm í kulda eða við sambærilegar aðstæður, skal einnig leggja honum til hjálmhettu.

Þar sem öryggisaðstæður krefjast, skal hlífðarfatnaður starfsmanns vera í sterkum lit t.d. gulum eða rauðgulum og með endurskinsmerkjum þar sem slíkt á við.

Í óþrifatilvikum þar sem verkefni eða vinnustaður er t.d. mengaður sóti, lýsi, tjöru eða olíu og orsakar óvenjulega óhreinkun eða slit vinnufatnaðar svo sem þegar unnið er við óþrifalega vinnu t.d. með rykbindiefni, við ryðhreinsun og málningu, klæðningu vega eða tjöruvinnu, skal starfsmaður fá sérstakan hlífðarfatnað svo sem þörf krefur, þ.m.t. vinnuvettlingar og gúmmíhanskar.

Hlífðarhanska (skinnhanska) og hlífðarsvuntu skal starfsmaður fá við rafsuðu og önnur grófgerð störf.

Þegar starfsmaður vinnur við þvott með sýrum eða þynni svo og þegar unnið er með uppleysi, skal honum lögð til svunta og hlífðarhanskar (gúmmíhanskar), að öðru leyti vísast til reglna um notkun persónuhlífa nr. 497/1994.

7.3   Sérstakur fatnaður

Forstöðumaður stofnunar getur óskað þess að starfsmaður beri sérstakan fatnað við vinnu sína enda leggi stofnun hann til. Slík fyrirmæli skulu staðfest af forstöðu­manninum

7.4    Hreinsun og viðgerðir á fatnaði

Starfsmaður skal ávallt vera snyrtilegur til fara og klæðast óskemmdum fatnaði til að minnka slysahættu á vinnustað. Hreinsun, þvottur og viðgerðir á fatnaði í eigu stofn­unar skal látið í té eftir þörfum og á kostnað stofnunarinnar. Starfsmaður skal fara vel og samviskusamlega með fatnað sem honum er úthlutað.

7.5   Fatapeningar

Heimilt er að greiða starfsmanni í íhlaupavinnu fatapeninga kr. 14,26 á unna stund. Kemur sú grei