Meðferð ágreiningsmála, sérsamninga og gildistíma

16.1.             Meðferð ágreiningsmála

Deilum um kaup og kjör eða hliðstæðum ágreiningi starfsmanna og atvinnurekenda, sem upp kunna að koma á samningstímanum, skulu samningsaðilar reyna að leysa með beinum viðræðum.

16.2.             Lágmarkskjör

16.2.1.           
Samningar, sem gerðir eru milli einstakra sveina og atvinnurekenda og
innihalda lakari kjör en samningur þessi, gilda ekki.

16.2.2.          
Staðbundin sératriði einstakra félaga, gilda eftir því sem við á, þótt þau
séu ekki tekin með í samning þennan.

16.3.             Gildistími

Síðast gildandi kjarasamningur aðila framlengist til 31. desember 2007 með þeim breytingum og fyrirvörum sem í samningi þessum felast og fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar.

Reykjavík, 24. apríl 2004

F.h. Samiðnar                                                               F.h. Bílgreinasambandsins

vegna aðildarfélaga