Um gildistíma o.fl.

12.1.           Gildistími.

12.1.1             
Samningur þessi gildir frá 1. desember 2001 til 31. október 2005 og fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar.

12.1.2             
Komi til þess að launanefnd ASÍ og SA nái samkomulagi um almenna hækkun launataxta, skal sú hækkun einnig ná til þessa samnings. Komist hún ekki að niðurstöðu og launaliðum samninga verði sagt upp skal launaliður þessa samnings einnig vera uppsegjanlegur miðað við sömu tímamörk.

Reykjavík 31. janúar 2002

Fh. Samiðnar                                                             Fh. Launanefndar sveitarfélaga,
með fyrirvara um samþykki                                       með fyrirvara um samþykki hlutaðeigandi félagsmanna                                                                                  
hennar