Um trúnaðarmenn

9.1.             Kosning trúnaðarmanna.

9.1.1.              
Stjórnum aðildarfélaga Samiðnar er heimilt að velja sér trúnaðarmenn úr hópi félagsmanna á hverjum vinnustað.

9.2.             Um störf trúnaðarmanna.

9.2.1.              
Trúnaðarmönnum á vinnustað skal í samráði við verkstjóra heimilt að verja eftir því sem þörf krefur tíma til starfa, sem þeim kunna að verða falin af starfsmönnum sem heyra undir samning þennan á viðkomandi vinnustað og/eða viðkomandi aðildarfélagi Samiðnar vegna starfa þeirra sem trúnaðarmanna og skulu laun þeirra ekki skerðast af þeim sökum.

9.2.2.              
Trúnaðarmanni skal heimilt, í sambandi við ágreiningsefni, að yfirfara gögn og vinnuskýrslur, sem ágreiningsefnið varðar. Fara skal með slíkar upplýsingar sem trúnaðarmál.

9.2.3.              
Trúnaðarmaður á vinnustað skal hafa aðgang að læstri hirslu og aðgang að síma í samráði við verkstjóra.

9.2.4.              
Trúnaðarmaður skal bera kvartanir þeirra er laun taka skv. samningi þessum upp við verkstjóra eða stjórnendur stofnunar, áður en leitað er til annarra aðila.

9.3.             Vinnustaðafundir.

9.3.1.              
Trúnaðarmanni hjá hverjum vinnuveitanda skal heimilt að boða til fundar með þeim er laun taka skv. samningi þessum tvisvar á ári á vinnustað í vinnutíma. Fundirnir hefjist einni klukkustund fyrir lok dagvinnutíma, eftir því sem við verður komið. Til fundarins skal boða í samráði við viðkomandi aðildarfélög Samiðnar og stjórnendur stofnunar með 3ja daga fyrirvara nema fundarefni sé mjög brýnt og í beinum tengslum við vandamál á vinnustaðnum. Þá nægir eins dags fyrirvari. Laun starfsfólks skerðast eigi af þessum sökum fyrstu klst. fundartímans.

9.4.             Trúnaðarmannanámskeið.

9.4.1.              
Trúnaðarmönnum á vinnustað skal gefinn kostur á að sækja námskeið, sem miða að því að gera þá hæfari í starfi. Þeir, sem námskeiðin sækja, skulu halda dagvinnutekjum í allt að eina viku á ári, enda séu námskeiðin viðurkennd af aðilum vinnumarkaðarins. Þetta gildir þó aðeins fyrir einn trúnaðarmann hjá hverjum vinnuveitanda á ári.

9.5.             Réttarstaða trúnaðarmanna.

9.5.1.              
Um hlutverk, réttindi og skyldur trúnaðarmanna fer svo sem fyrir er mælt í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur.