Orlof

4.1.       Orlof

Orlof skal vera 24 virkir dagar. Orlofslaun skulu vera 10,17% af öllu kaupi, hvort sem er fyrir dagvinnu eða yfirvinnu.

Sveinn, sem unnið hefur í 5 ár í iðninni sem launamaður, skal eiga 25 daga orlofsrétt og 10,64% orlofslaun og sveinn, sem unnið hefur 10 ár í iðninni sem launamaður, skal eiga 26 daga orlofsrétt og 11,11% orlofslaun.

Sveinn sem unnið hefur 5 ár hjá sama fyrirtæki að loknu sveinsprófi skal eiga 27 daga orlofsrétt og 11,59% orlofslaun.

Starfsmaður sem unnið hefur 10 ár samfellt í sama fyrirtæki á rétt á 28 virkum dögum og 12,07% orlofslaunum.

Starfsmaður sem öðlast hefur 27 daga orlofsrétt eftir 5 ára starf hjá fyrri vinnuveitenda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitenda, enda hafi rétturinn verið staðreyndur við ráðningu.

Orlofsréttur reiknast frá upphafi næsta orlofsárs eftir að ofan­greindum starfstíma er náð.

Við starfslok ber vinnuveitanda að greiða starfsmanni öll ógreidd orlofslaun.

4.2.       Veikindi í orlofi

Veikist starfsmaður í orlofi innanlands það alvarlega að hann geti ekki notið orlofsins skal hann á fyrsta degi tilkynna það atvinnurekanda t.d. með símskeyti. Fram skal koma hjá hvaða lækni hann hyggst fá læknisvottorð.

Sama gildir ef starfsmaður veikist í landi innan EES svæðisins, Sviss, Bandaríkjunum eða Kanada það alvarlega að það leiði til sjúkrahúsvistar.

Fullnægi starfsmaðurinn tilkynningarskyldunni og standi veik­indin lengur en í 3 sólarhringa innanlands eða 6 sólarhringa innan EES svæðisins, Sviss, Bandaríkjunum eða Kanada, á hann rétt á uppbótarorlofi jafnlangan tíma og veikindin sannanlega vöruðu. Undir framangreindum kringumstæðum skal starfsmaður ávallt færa sönnur á veikindi sín með læknis­vottorði.

Fyrirtæki á rétt á að láta lækni vitja starfsmanns er veikst hefur í orlofi. Uppbótarorlof skal veitt á tímabilinu 2. maí til 15. september eftir því sem kostur er, nema sérstaklega standi á.

4.3.       Orlofstaka

4.3.1.             Sumarorlof er fjórar vikur, 20 virkir dagar, sem veita ber á tímabilinu 2. maí – 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara.

4.3.2.             Orlof utan orlofstíma

Þeir, sem samkvæmt ósk vinnuveitanda fá ekki 20 orlofsdaga á sumarorlofstímabili eiga rétt á 25% álagi á það sem á vantar 20 dagana.