Jarðgangagerð

19.1.              Starfsmenn við jarðgangagerð taka laun skv. ákvæðum 1. kafla.

19.2.              Eftirtalin störf starfsmanna við jarðgangagerð greiðast með 30% álagi. Tilskilið er, að verktaki ákveði mannafla, að starfs­menn gangi jöfnum höndum til allra tilfallandi starfa og að neysluhlé verði sveigjanleg og miðist eftir því sem unnt er við eðlileg hlé í vinnslunni og tekin nærri vinnustað.

                     Bormenn (borstjóri, bormaður I, bormaður II)

                    Aðrir fastamenn í vinnsluhóp við jarðgangagerð (aftan við stafn) sem ganga jafnt til allra starfa í borflokknum.

19.3.              Vinnutími við jarðgangagerð verður í samræmi við ákvæði í öðrum kafla. Gildir þetta jafnt um erlenda sem innlenda starfsmenn. Frávik frá þessu eru heimil að fengnu samþykki fastanefndarinnar.

19.4.              Um afkastahvetjandi launakerfi semji launþegar við verktaka á sama hátt og gildir um aðra ákvæðisvinnu, sbr. grein 14.1.

19.5.              Við vinnu í neðanjarðarvirki skal farið eftir íslenskum reglum varðandi öryggi á vinnustað. Vísað er sérstaklega til „Leiðbein­ingar um öryggisráðstafanir við jarðgangagerð og aðra jarð­gangavinnu“ frá Vinnueftirliti ríkisins, svo og til væntanlegrar reglugerðar sömu stofnunar um meðferð og geymslu sprengi­efnis.

19.6.              Samningaákvæði varðandi jarðgangagerð skulu samræmd á reglulegum fundum fastanefndarinnar, þar á meðal fyrirkomu­lag neysluhléa þegar reynsla er fengin af vinnufyrirkomulaginu og verkinu.