Kaup

0.1                Mánaðarlaun

 
 
 
0.1.3          Starfsmaður sem ráðinn er til starfa hluta úr degi og vinnur reglubundinn vinnutíma, skal taka hlutfallsleg mánaðarlaun miðað við vinnutíma fastráðins starfsmanns. Starfsmaður, sem vinnur reglubundið hluta úr degi hjá sama vinnuveitanda, skal njóta sama réttar um greiðslur fyrir samningsbundna frídaga, veikinda- og slysadaga, starfsaldurshækkanir o.fl. og þeir sem vinna fullan vinnudag og skulu greiðslur miðaðar við venjulegan vinnutíma starfsmanns. Ofangreint gildir jafnt um þá sem vinna samfellt hluta úr degi alla vikuna og þá sem vinna reglubundið t.d. einn dag í viku eða hluta af einum degi.
 
1. janúar 2004 hækkar launatafla skv. 1.1.1 um 3,25%
1. janúar 2005 hækkar launatafla skv. 1.1.1 um 3,00%
1. janúar 2006 hækkar launatafla skv. 1.1.1 um 2,50%
1. janúar 2007 hækkar launatafla skv. 1.1.1 um 2,25%
 
 
Launaþrep miðast við lífaldur til 30. júní 2006.
Laun starfsmanna hækka m.v. 25 ára aldur, 27 ára aldur, 30 ára aldur, 35 ára aldur, 40 ára aldur og 45 ára aldur. Aldur reiknast frá upphafi næsta mánaðar eftir afmælisdag.
Frá 1. júlí 2006 falla ofangreind launaþrep niður.
 
 
Frá 1. apríl 2004 til 30. júní 2006 verður byggt á óbreyttri röðun.
Frá 1. júlí 2006 verður lágmarksröðun eftirfarandi:
Iðnnemar á námssamningi 2. ár 111
Iðnnemar á námssamningi 3. ár 121
Iðnnemar á námssamningi 4. ár 131
Starfsþjálfunarnemar – Fyrstu 3 mánuðina 151
Starfsþjálfunarnemar – Næstu 3 mánuði 161
Starfsþjálfunarnemar – Eftir 6 mánuði 171
Iðnaðarmaður sem lokið hefur a.m.k. fjögurra anna fagnámi 201
Iðnaðarmaður með minna en 1 árs gamalt sveinspróf 301
Iðnaðarmaður með 1 árs gamalt sveinspróf 401
Iðnaðarmaður með 3 ára gamalt sveinspróf 501
Iðnaðarmaður með 5 ára gamalt sveinspróf 601
 
 
 
 
 
 
 
33,33% kl. 17:00 – 24:00 mánudagafimmtudaga
55,00% kl. 17:00 – 24:00 föstudaga
55,00% kl. 00:00 – 08:00 mánudaga – föstudaga
55,00% kl. 00:00 – 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga
90,00% kl. 00:00 – 24:00 stórhátíðardaga sbr. 2.2.3.
 
Brot úr klst. greiðist hlutfallslega.
 
45,00% kl. 00:00-08:00 mánudaga
33,33% kl. 00:00-08:00 þriðjudaga – föstudaga
33,33% kl. 17:00-24:00 mánudaga – fimmtudaga
45,00% kl. 17:00-24:00 föstudaga
45,00% kl. 00:00-24:00 laugardaga., sunnudaga og sérstaka frídaga
90,00% kl. 00:00-24:00 stórhátíðardaga, sbr. 2.2.3.
 
Brot úr klst. greiðist hlutfallslega. Um greiðslur fyrir útköll á bakvakt gilda ákvæði gr. 2.7
 
 
 
            Árið 2004         kr. 46.600
            Árið 2005         kr. 48.100
            Árið 2006         kr. 49.300
            Árið 2007         kr. 51.000
 
0.7.2          Desemberuppbót iðnnema skal vera sem hér segir á samningstímanum:
            Árið 2004         kr. 24.300
            Árið 2005         kr. 25.000
            Árið 2006         kr. 25.600
            Árið 2007         kr. 26.200