Forgangur og gildissvið

 

 
            Samningurinn tekur til starfa við rekstur, viðhald og aðra þjónustu í dreifi­kerfum og aflstöðvum Landsvirkjunar, sem eru í rekstri.
 
 
            Landsvirkjun skuldbindur sig til að láta þá, sem eru fullgildir félagsmenn í hlut­að­eigandi stéttarfélögum í Samiðn, hafa forgangsrétt til þeirrar vinnu, er um ræðir í grein 1.1, enda séu þeir hæfir til þess starfs, sem um er að ræða og hafi tilskilin réttindi, þar sem þeirra er krafist.