Yfirlýsing ASÍ vegna kjaraviðræðna

Við það er miðað að kjarasamningar gildi til nóvemberloka ársins 2010 og feli í sér hækkun almennra launataxta um kr. 18.000 við undirskrift, kr. 13.500 árið 2009 og kr. 6.500 árið 2010 og að launataxtar iðnaðarmanna hækki um kr. 21.000 við undirskrift, kr. 17.500 árið 2009 og kr. 10.500 árið 2010. Við það er miðað að nýjar launatöflur taki gildi á hverju ári og ekki er gert ráð fyrir að heimilt verði að lækka álagsgreiðslur á móti taxtabreytingunni

Samkomulag er um launaþróunartryggingu. Í því felst að þeir sem verið hafa í starfi hjá sama atvinnurekanda og hafa ekki fengið að lágmarki 5,5% launahækkun frá 2. janúar 2007 til undirritunar samninga fái það sem á vantar.Ennfremur verði ákvæði fyrir þá sem skipt hafa um starf fram til 1. september 2007. Á árinu 2009 verði launaþróunartryggingin 3,5%.

Árið 2010 verði almenn launahækkun upp á 2,5%, auk fyrrgreindra taxtahækkana.

Landsamböndin innan ASÍ munu hvert fyrir sig funda með SA næstu daga til að ljúka sérmálum og þá er einnig verið að kappkosta að ljúka þeim sameiginlegu málum sem verið hafa á borði ASÍ gagnvart Samtökum atvinnulífsins.

Þessi niðurstaða byggir af hálfu aðildarsamtaka ASÍ á ásættanlegri aðkomu stjórnvalda.