Hvíldartímaákvæði (töflur)

Tafla I       Tafla II    
Réttur til 11 klst. samfelldrar hvíldar   Frítökuréttur með álagi 1,5 tími
Samfelld hvíld á vinnusólar- hring Áunninn hvíldarréttur á næsta sólarhring Yfirvinnu- greiðslur v/ skerðingar á 8 tíma hvíld   Samfelld hvíld á vinnusólar- hring Frítökuréttur / áunnir frítímar á dagvinnukaupi Yfirvinnu- greiðslur v/ skerðingar á 8 tíma hvíld
10 1 0   10 1,5 0
9 2 0   9 3 0
8 3 0   8 4,5 0
7 4 1   7 6 1
6 5 2   6 7,5 2
5 6 3   5 9 3
4 7 4   4 10 4
3 8 5   3 10 5
2 9 6   2 10 6
1 10 7   1 10 7
0 11 8   0 10
Tafla l 
Meginreglan er að starfsmenn eiga að fá 11 klst. samfellda hvíld í beinu framhaldi af vinnulotu án skerðingar á föstum dagvinnulaunum. 
Ef 11 klst. hvíldin gengur inn á ólaunaðan frítíma (fram yfir venjulegan vinnutíma)  þá ávinnur starfsmaður sér frítökurétt á launum í dagvinnu.  
Sama gildir ef ekki fæst 11 klst. hvíld á undan frídegi. 
Þegar tekin er hvíld á dagvinnutíma í beinu framhaldi af vinnulotu kemur tími á móti tíma.
Tafla II 
Frítökuréttur skapast þegar starfsmenn fá ekki 11 klst. samfellda hvíld  á vinnusólarhring eða í beinu framhaldi af vinnulotu 
Tafla III    
Hvíldartímaréttur    

Fjöldi vinnustunda

Hvíldartímaréttur v/ skerðingar á 11 klst. hvíld Yfirvinnugreiðslur v/ skerðingar á 8 klst. hvíld
14 1  
15 2  
16 3  
17 4 1
18 5 2
19 6 3
20 7 4
21 8 5
22 9 6
23 10 7
24 11 8
Tafla III 
Heimilt er að greiða út á dagvinnulaunum hálfa klst. af hverjum einum og hálfum tíma sem starfsmaður ávinnur sér í frítökurétt. 
Greiða skal út yfirvinnu vegna skerðingar á 8 tíma hvíld. 
Tafla IV          
Frítökuréttur  (0,5 stund) og yfirvinna v/skerðingar á 8 klst. samfelldri hvíld
Lengsta samfellda hvíld á vinnusólarhring Frítökuréttur / áunnir frítímar í dagvinnu Greiðsla á hlut frítökuréttar (0,5 stund) Yfirvinna v/ skerðingar á 8 klst. hvíld Samtals greiðsla ef 0,5 stund er greidd út Eftirstöðvar af frítökurétti ef 0,5 stund er greidd út
10 1,5 0,5. 0 0,5 d. 1
9 3 1 0 1 d. 2
8 4,5 1,5 0 1,5 d. 3
7 6 2 1 2 d+ 1 y. 4
6 7,5 2,5 2  2,5 d.+2 y. 5
5 9 3 3  3 d + 3 y. 6
4 10 3,5 4  3,5 d +4 y. 6,5
3 10 3,5 5 3,5 d + 5 y. 6,5
2 10 3,5 6  3,5 d+ 6 y. 6,5
1 10 3,5 7 3,5 d+ 7 y. 6,5
0 10 3,5 8 3,5 d+ 8 y. 6,5