Ríki og sveitarfélög falli frá hækkunaráformum

Áskorun til ríkisins

Samninganefnd Samiðnar lýsir yfir vonbrigðum með afstöðu fjármálaráðherra við óskum stéttarfélaganna, um að ríkið dragi til baka fyrirhugaðar verðbreytingar sem fram koma í fjárlagafrumavarpinu en þar er gert ráð fyrir 3% verðlagshækkunum. Það má öllum vera ljóst að ef ríkisstjórnin ætlar að ganga fram með verðlagshækkanir sem óhjákvæmilega valda aukinni verðbólgu, munu fleiri fylgja í kjölfarið og hækka verð á vöru og þjónustu. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að láta fyrirhugaðar verðbreytingar koma til framkvæmda er yfirlýsing um að hún hafi ekki trú á einu brýnasta baráttumáli íslenskra stéttarfélaga, að ná verðbólgu niður og skapa efnahagslegan stöðugleika. Samninganefndin skorar á ríkisstjórn Íslands að fylgja í kjölfar Reykjavíkurborgar og draga til baka verðbreytingar sem fyrirhugaðar eru í fjárlagafrumvarpinu og lýsa nú þegar yfir að engar breytingar verði á þjónustugjöldum til hækkunar hjá ríkinu á næsta ári.

Áskorun til sveitarfélaganna

Samninganefnd Samiðnar fagnar ákvörðun Reykjavíkurborgar, eftir viðræður við stéttarfélögin í Reykjavík, að hætta við gjaldskrárhækkanir og stíga þannig með ábyrgum hætti inn í kjarasamningsgerðina.
Samninganefndin skorar á önnur sveitarfélög landsins að gera það sama og mynda samstöðu með stéttarfélögum um land allt í baráttunni gegn verðbólgu og efnahagslegum óstöðugleika. Íslensk sveitarfélög eru mjög skuldsett og stór hluti skuldanna verðtryggður og því hefur verðbólga mikil áhrif á afkomu þeirra. Það má öllum vera ljóst að það er mikið hagsmunamál sveitarfélaganna að ná niður verðbólgu en það mun reynast mjög erfitt ætli þau að spila frítt í þessu mikla hagsmunamáli þjóðarinnar.
Samiðn beinir því til aðildarfélaga sinna að taka upp viðræður við sveitastjórnir í sínum sveitarfélögum og tryggja aðkomu þeirra að einu mikilvægasta hagsmunamáli íslenskra heimila með því að mynda órofa keðju um allt land gegn þessum forna fjanda verbólgunni .